O nas

Jesteśmy gospodarstwem sadowniczym oferującym najwyższej jakości owoce i zioła.

Drzewa i krzewy tak jak ludzie powinny wzrastać w zdrowym środowisku. Nasze rośliny oddychają zdrowym powietrzem, piją czystą mazurską wodę i pobierają składniki pokarmowe z nieskażonej przemysłem ziemi mazurskiej.

Nasz sad znajduje się na obrzeżach Puszczy Boreckiej, w malowniczej pagórkowatej krainie Mazur Garbatych. Według badań dokonywanych przez Stację Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka”, prowadzoną przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) powietrze na tym obszarze jest wzorem czystości dla całego kraju!